Økonomi

 Turistkirken er en økomenisk kirke, dvs. at vi ikke er tilknyttet noen annen menighet eller lag. som betyr at kirken ikke mottar noe støtte eller hjelp fra det offentlige. all aktivitet i kirken blir drevet på frivillig basis. 

Selv om kirken eier lokalene di bruker, er der en del faste utgifter som skal betales, så som strøm, forsikring, og ikke mins fellesutgifter til Torre Principado, hvor lokalene ligger. Vi er derfor veldig takknemlig om du vil være å støtte arbeidet. 

Kontonummeret er 3030.10.66313, eller Vipps 108296.           Tusen takk for din støtte